Hoofdweg 156
9626 AK Schildwolde
T 0598-421538
F 0598-421580

KVK Groningen
02035330

BTW nr.:

NL 0029.41.685.B01

Rabobank: 3594.06.645

IBAN:

nl 40 RABO 0359 4066 45

BIC: RABONL2U


Sitemap

 

 
Pagina´s:
A A A

Home

Welkom bij de Stichting Woningbouw Slochteren

De Stichting Woningbouw Slochteren (SWS) is de voornaamste woningcorporatie in de gemeente Slochteren (woningcorporaties zijn sociale instellingen, die zonder winstoogmerk huizen bouwen en beheren). De Stichting is opgericht op 14 juni 1918.

De stichting exploiteert op dit moment circa 1200 woningen en is verder actief op het gebied van nieuwbouw, groot-onderhoud en woningverbetering. Een belangrijk aspect hierbij is dat de stichting in gesprek wil zijn met woningzoekenden en bewoners en hen inspraak wil geven in voor hen belangrijke zaken. Mede daarom zijn in een drietal rayons bewonerscommissies opgericht, die samen de Stichting Bewonersraad Slochteren (SBS) vormen.

Het woningbezit van de SWS is gelegen in 12 dorpen binnen de gemeente Slochteren. Dit gebied strekt zich uit van Delfzijl/Appingedam tot aan de stad Groningen.

Omdat de SWS groei van het woningbestand wil realiseren in zowel kwalitatief als in kwantitatief opzicht, houdt de stichting zich ook bezig met projectontwikkelingsactiviteiten en verkoop van woningen in de vrije sector. De opbrengsten uit deze activiteiten worden rechtstreeks aangewend voor betaalbare huisvesting voor de sociaal minder draagkrachtige doelgroep, maar ook voor realisatie van voorzieningen voor de zorgsector.